Pojam izaslanog radnika

Prema odredbama članka 3.točka 9 Zakona o doprinosima za obavezna osiguranja izaslani radnik je fizička osoba koja za poslodavca sa sjedištem u RH obavlja posao u drugoj državi sukladno međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju. Poslodavac izaslanog radnika obveznik je obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezna osiguranja izaslanog radnika. Sklapanjem Ugovora o radu postajte zaposlenik tvrtke Honi na odvojenom mjestu rada.

Nadležna država

U slučaju izaslanja iz jedne u drugu državu članicu, na zaposlene osobe primjenjuje se zakonodavstvo matične države (u ovom slučaju RH).

Potvrda A1

Potvrda A1 vrijedi na čitavom području EU, kao dokaz o zakonodavstvu koje se na osobu primjenjuje. Dokaz je da se npr. doprinosi ili porez plaćaju u matičnoj državi i ne postoji obveza plaćanja istih u drugim državama članicama u kojima se obavlja djelatnost. Prilikom izaslanja, tvrtka podnosi zahtjev za izdavanje A1 potvrde za svakog radnika.