Cjenik usluga u Hrvatskoj

Cijene u Hrvatskoj za pružanje usluga pomoći u kući svrstane su u 6 kategorije . Korisnici usluga sklapaju Ugovor o pružanju usluga na neodređeno. Za usluge u privatnim domaćinstvima  predviđeni su mjesečni iznosi po kategorijama bez vikenda i blagdana.

Cijena jednog sata radnim danom od ponedjeljka do petka je 30,00 kuna.
Cijena jednog sata u smjenama od ponedjeljka do petka je 39,00 kuna.
Cijena sata vikendom je 45,00 kuna.
Cijena sata u smjenama vikendom je 60,00 kuna.
Cijena sata blagdanom 95,00 kuna.
Cijena sata blagdanom u smjenama 120,00.

 

Administrativni troškovi i ponude su besplatne.  U cijene nije obračunat PDV po  Čl.90 Zakon o PDV-u.